Naš program

Program ustanove  je vrlo jedinstven i dinamičan. Mališani u našem vrtiću se kreću kroz različite centre interesovanja, istražujući svoje okruženje i otkrivajući svoje talente. Program  podstiče rast i razvoj mališana u svim razvojnim oblastima:

* Senzo-motorni – razvoj fine i krupne motorike i koordinacije

* Saznajno-kognitivni – podsticanje učenja i ovladavanja veštinama

* Socio-emocionalni – interakcija sa okolinom, vršnjacima i vaspitačima

* Govoru i komunikaciji – poboljšavanje govornih mogućnosti i komunikacijskih veština.

Svaku priliku koristimo da kod mališana podstaknemo, razvijemo i negujemo ljubav i bliskost sa prirodom koja ih okružuje. Mi u trčanju za leptirima na livadi, sakupljanju biljaka za herbarijum, buba i insekata za bubarijum, dodirivanju i istraživanju biljnog i životinjskog sveta, vidimo benefit za odrastanje deteta. Naizgled besciljna šetanja prirodom, skretanje sa utabanih puteljaka, skakanje po baricama, za decu predstavljaju pustolovine koje se pamte čitav život. Mi sa decom uživamo u bacanju kamenčića po površini bare, reke, potoka, pokušavajući da napravimo što veći broj „žabica“, traženje deteline sa četiri lista i čari ove igre, kod nas traju satima.

 

Mi verujemo u dečju prirodu i potencijale i ohrabrujemo svako dete da veruje u svoje snove.

book

STALNE INOVACIJE

Naš zadatak je da kod dece razvijamo sposobnost izražavanja svojih mogućnosti i talenata i time doprinesemo razvoju samopouzdanja kod deteta.

automation

ISTRAŽUJEMO KROZ IGRU

Program kod dece podstiče želju za istraživanjem i oblikovanjem novih saznanja, kanališe njihovu prirodnu radoznalost, poboljšava govor i komunikacione veštine, i razvija sposobnost rešavanja problema kroz sopstvenu aktivnost kao i kroz interakciju sa vršnjacima i odraslima.

bike

RASTEMO DOK UČIMO

Učimo da slavimo raznolikost u duhu razumevanja i tolerancije i razvijamo pozitivan odnos i svesnost prema drugim ljudima.

paper-plane

SPREMNO DOČEKUJEMO BUDUĆNOST

Decu učimo vrednostima i odgovornošću kako bi postali aktivni učesnici u zajednici, nečemu što je neophodno u modernom svetu.