Adaptacija vrtica

PREPORUKA ZA RODITELjE

Ne zaboravite da dete oseća vaša unutrašnja stanja. Ako vi imate pozitivan stav o vrtiću i vaše dete će lakše prihvatiti odvajanje od vas i svoj boravak u grupi kao prijatno iskustvo.

 

MOGUĆE REAKCIJE DETETA

 

–        Odbijanje da krene iz kuće.

–        Plač.

–        Ne želi da se presvuče/obuče.

–        Promene  u ishrani.
 

–        Promene pri mokrenju, snu.

–        Grubost u igri sa decom i prema odraslima.

–        Smanjena komunikacija.

–        Odložena reakcija na adaptaciju
 

 

KAKO OLAKŠATI ADAPTACIJU I DETETU I SEBI
– Upoznajte dete sa svojim dnevnim rasporedom – gde, kada i kako idete na posao i šta tamo radite, kako bi pojačali kod deteta osećaj sigurnosti.
– Budite umereni u pričama o vrtiću kako ne bi izazvali povlačenje kod deteta – polazak u vrtić predstavite kao prirodni tok.
– Budite iskreni i dosledni prema detetu.
– Pri jutarnjem odvajanju nemojte odugovlačiti, ali ni ”bežati” od deteta – odlučno mu saopštite da idete na posao i da ćete doći po njega.
– Upoznajte dete sa evenualnim promenama – ”Danas imam više obaveza, baka će doći po tebe u vrtić, pa ćemo se svi naći kod kuće”.
– Pokušajte da dnevni režim vrtića prilagodite i aktivnostima kod kuće – vreme obroka i popodnevnog odmora, higijenske i radne navike.
– Pokazujte detetu da ga volite i kada ono odbija saradnju.
– S obzirom na to da je adaptacija stresan period za dete, potrudite se da konstruktivno provodite vreme s njim posle vrtića i vikendima.

 

 

 

 

 

ZA DODATNA PITANjA I NEDOUMICE TU SMO ZA VAS

TIM VRTIĆA ”EKO BAJKA”

 

admin