loading

Dobro došli !

Mi smo ustanova koja raste zajedno sa decom, prati njihov razvoj i potrebe, inspiriše, podstiče na istraživanje i komunikaciju. To je dobro i sigurno mesto gde se poštuju sloboda govora i izbora, otvorenost i jednakost.

Mi verujemo u bezgraničnost dečijih mogućnosti za pravilan i pozitivan rast i razvoj. Znamo da svako dete ima sposobnost da se oseti srećno i uspešno.

Naš zadatak je da svakom detetu omogućimo uslove da prepozna sopstvene kapacitete i da u njih veruje; da stvorimo okruženje u kom se dete oseća voljeno i uči da voli, u kome je poštovano i uči da poštuje sebe i druge. Svakom detetu pristupamo sa pažnjom i uverenjem da je ličnost za sebe, sa jedinstvenim potrebama, sposobnostima i razvojnim karakteristikama. Verujemo da je svako dete posebno i neponovljivo biće i zato mu pružamo individualno usmeren i ličan pristup. Želimo da svako dete živi i raste sa uverenjem da je baš takvo kakvo jeste dovoljno dobro i dovoljno vredno da od nas odraslih nasledi “univerzum”.

Mi nismo samo mesto gde se odrasta, uči i sprema za neki budući život, već je i društvo istraživača i pustolova. Ovde se živi detinjstvo i stiču znanja i sposobnosti koja su deci korisna i vredna, kako danas, tako i za sto godina.

Naši programi osluškuju potrebe dece i roditelja, prepoznaju potencijale i podstiču interesovanja najmlađih sa ciljem da ih pripreme i osposobe za svet odraslih. Probudimo im igrom talente za likovne i dramske izraze, talenat za različite sportove, stimulišimo im razvoj govora, bogatimo rečnik i izgradimo zdrave temelje za sve buduće izazove.

 

USLUGE

* Vaspitno obrazovni rad sa decom do tri godine;
* Vaspitno obrazovni rad sa decom od tri godine do uključenja u pripremni predškolski program;
* Pripremni predškolski program;
* Preventivno zdravstvena zaštita;
* Nega i ishrana dece

Naš koncept je individualizovan pristup koji deci pruža priliku za igru i učenje polazeći od njihovih interesovanja i potreba. Timski stvaramo podsticajnu sredinu za razvoj dece, negujemo radoznalost i pažljivo planiramo svakodnevne aktivnosti uz korištenje raznovrsnih i inovativnih didaktičkih sredstava i materijala.

engleski-jezik 
U našoj ustanovi nastava stranog jezika se odvija spontano kroz igru, pesmu, kreativne, sportske, dramske i druge aktivnosti, po posebno osmišljenom programu. Smatramo da je ovo jedan od boljih načina kako deca da krenu od malih nogu da razvijaju jezičke veštine.
Za pravilan rast i razvoj dece neophodna je stalna fizička aktivnost. Fizička aktivnost je sastavni deo programa našeg vrtića. Naš cilj je da deca zdravo rastu kroz svakodnevnu fizičku aktivnost.
Školu vode treneri iz školice SPORT KIDS
skolica-sporta 
zdravlje 
U našoj kuhinji se sprema zdrava hrana! Svakog dana se cede sveži sokovi od voća i povrća, priprema se hrana od svežih namernica. Nama je važno šta naša deca jedu. Naša ustanova ima pedijatrijsku sestru, redovan pregled pedijatra, tri sistematska pregleda godišnje. Nama je zdravlje dece na prvom mestu.